Społeczeństwo nowoczesne

Jednym z najnowszych określeń używanych w stosunku do społecznej organizacji jest termin społeczeństwo nowoczesne.

Ma ono realizować system bardzo złożony, charakteryzujący się różnorodnością oddziaływania i działający w sposób zaplanowany oraz celowy.

W teorii zmian naszych czasów pojęcie to podkreśla przekształcenia, jakie mają miejsce w każdej dziedzinie życia podczas rozwoju cywilizacyjnego oraz społecznego następującego po ukształtowaniu się społeczeństw tradycyjnych i przed powstaniem społeczeństw ponowoczesnych.

Czasami bywa stosowany jak ekwiwalent terminu społeczeństwo przemysłowe.

Ogólnymi cechami społeczeństwa nowoczesnego są stosunkowo bardzo dużo liczba jego członków skupionych głównie w mieście jako podstawowej jednostce organizacyjnej, otwartość na inne typy społeczeństw, heterogeniczność w obrębie grup, warstw czy wspólnot, a także na poziomie jednostki.

Z cech osobowościowych wymienić tu można przekonanie do panowania człowieka nad siłami przyrody i fatum, rezygnacja z wiary w przeznaczenie oraz liberalizm lub zapędy demokratyzacji społeczeństwa.

Patryk Jankowski