Społeczeństwo konsumpcyjne

Fouette

Ogólna typologia społeczeństwa w ramach nauk socjologicznych każe dzielić społeczeństwa na tradycyjne, przemysłowe i poprzemysłowe. Według tego podziału współcześnie należymy w większości do społeczeństwa poprzemysłowego, które z kolei zawiera wiele węższych, skoncentrowanych na konkretnych aspektach życia definicji społeczności.

Jedną z nich jest społeczeństwo konsumpcyjne. Ze względu na złożoność i szerokość tematu jednoznaczna i obowiązująca definicja społeczeństwa konsumpcyjnego jeszcze się nie pojawiła.

Przyjmuje się, że stanowi ono organizację życia społeczeństwa nowoczesnego, którego głównych celem jest polepszenie jakości życia w stosunku do przeszłości posługując się szeroko rozumianą konsumpcją, której obyczaje, gospodarka, kultura czy polityka podporządkowują się. Poprzez słowo konsumpcja rozumieć tu należy posiadanie i/lub używanie dóbr materialnych i niematerialnych w celu zaspokojenia mniej lub bardziej niepodstawowych potrzeb.

Użyteczność produktu może być zarówno wysoka jak niska, ale jej postrzeganie zależy głównie od punktu widzenia konsumenta i ma subiektywny charakter.

psycholog dziecięcy zielona góra