Społeczeństwo cywilne

Doradca personalny

Termin „społeczeństwo cywilne” należy do jednego z wielu określeń, które mają precyzować sposób funkcjonowania i działania danej grupy społeczności zorientowanej na konkretne interesy ludności. Społeczeństwo cywilne stanowi część sfery cywilno-prywatnej działalności pojedynczych osób lub niewielkich grup jednostek, które mają na celu zaspokojenie jakichś potrzeb związanych z tą właśnie dziedziną.

W rozumieniu innych definicji społeczeństwo cywilne stanowi całościowy system stosunków ekonomiczno-społecznych uregulowanych w sposób instytucjonalno-prawny. Niektórzy rozumieją ten termin jako hasło tożsame ze społeczeństwem obywatelskim.

W tym rozumieniu rzeczywistość dzieli się wyraźnie na część państwową, czyli polityczną oraz część społeczną, czyli cywilną. Ludność cywilna posiada własne środki utrzymania się, ma umiejętności samoorganizacji oraz wykazuje się wysokim poziomem samodzielności.

Relacje między państwem politycznym a państwem społecznym stanowią często poruszany temat przez myślicieli, filozofów oraz aktywistów społecznych. Do najbardziej zgłębiających tę dziedzinę należą publikacje Alexisa de Tocqueville’a, Karola Marska czy też Ferdynanda Tonniesa.

Piękne, przenośne baldachimy do osłony monstrancji podczas procesji eucharystycznej. https://kulczykinvestments.com/