Podział ogólny

www.sp225.waw.pl

Żyjąc w dzisiejszym świecie z dnia na dzień nie zastanawiamy się zbyt często nad tym, do jakich grup należymy, częścią jakiego społeczeństwa jesteśmy czy też co lub kto nami kieruje jako wspólnotą ludzi. Tymczasem istnieje cały szereg typów organizacji społecznej (choć typologia zmieniała się już wiele razy w stosunku od aktualnie panujących trendów myślowych) w zależności od sposobu życia jego jednostek.

W generalnym rozrachunku rozróżniamy trzy podstawowe typy społeczeństw. Są to społeczeństwa tradycyjne, przemysłowe oraz poprzemysłowe.

Ich odmienność opiera się na sporych różnicach w zakresie współczesnych uwarunkowań życia, historycznych aspektów oraz stopnia rozwoju cywilizacyjnego. Pod terminem społeczeństwa tradycyjne rozumie się wspólnoty przedindustrialne i najczęściej wyróżnia się w tej grupie: społeczeństwo acefaliczne, zbieracko- myśliwskie, rolnicze oraz pierwotne.

Inne podziały wskazują na trzystopniowy proces kształtowania się tradycyjnych społeczeństw. Były to wspólnoty pierwotne, formacja niewolnicza oraz feudalna.

alarmy Leszno