Materiały budowlane

View All

Realia finansowe

Jest zatem pomysł i chęć, aby posiadać własny dom. To już bardzo wiele, bo trzeba przecież wiedzieć, czego się w życiu chce. Gorzej z tym jak się odnaleźć w tych marzeniach i powiązać je z rzeczywistością ekonomiczną

Domowa autarkia

Samowystarczalność w ujęciu domowym nasuwać może pewne skojarzenia z naukami ekonomicznymi i dość popularną swego czasu koncepcją autarkii gospodarczej. Jej zwolennikami byli przez pewien