Dom autonomiczny a klimat

Wracając do kwestii związanych z domami autonomicznymi, należy brać pod uwagę fakt, że sama koncepcja ma charakter dość ogólny, jednak nie da się jej zawsze w takim samym zakresie zastosować w dowolnych okolicznościach.

Jest tak chociażby dlatego, że większość stosowanych w takich domach rozwiązań jest ściśle uzależniona od obiektywnych czynników zewnętrznych, takich jak pogoda.

Sporą rolę w domu autonomicznym odgrywa energia słoneczna, a są miejsca na świecie, w których aktywność słońca jest poważnie ograniczona.

Zasadniczo można pokusić się o tezę, że najłatwiej będzie zbudować i udanie użytkować dom autonomiczny w krajach o stosunkowo ciepłym klimacie.

Przy polskim klimacie umiarkowanym mogą wystąpić trudności, ale nadal jest to możliwe – zakładając pewien margines odstępstw od autonomiczności, chociażby na rzecz dogrzania pomieszczeń czy wody użytkowej.

Mniej zależne od klimatu są kwestie związane z gruntową oczyszczalną ścieków, choć w krajach o zimnej i mroźnej aurze również mogą pojawić się problemy.

Libet