Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Pośród paneli fotowoltaicznych instalowanych w budownictwie jednorodzinnym można wyróżnić dwa rodzaje instalacji. Rozróżnia je sposób pożytkowania energii elektrycznej uzyskanej ze słońca. Pierwszym rodzajem jest tak zwana instalacja on-grid.

Przy montażu tego rozwiązania, instalację fotowoltaiczną podłącza się do sieci elektrycznej. Energię uzyskaną z kolektorów słonecznych domownicy zużywają w normalny sposób, a nadwyżki mogą albo magazynować w specjalnie do tego przystosowanych akumulatorach, albo odsprzedać ją sieci elektrycznej za pomocą net meteringu. Taka instalacja skonstruowana jest z paneli fotowoltaicznych, inwertera, licznika wyprodukowanej energii, licznika pobranej energii z sieci elektrycznej oraz przyłącza do tej sieci.

Drugim rodzaje jest instalacją off-grid. W przeciwieństwie do wersji on-grid nie jest ona podłączona do sieci elektrycznej. Mieszkańcy domu mogą więc jedynie magazynować niewykorzystaną energię elektryczną.

Nie mogą oni sprzedać swoich nadwyżek sieci elektrycznej. Ta instalacja skonstruowana jest w podobny sposób do instalacji on-grid. Nie posiada jednak przyłącza do sieci, a wyposażona jest dodatkowo w regulator ładowania, akumulator i specjalne obciążenie.