Nowoczesność – kultura oraz polityka

Społeczeństwo nowoczesne jest częścią typologii społeczeństw i charakteryzuje okres pomiędzy społeczeństwem tradycyjnym, a ponowoczesnym. Grubą kreską oddziela się od poprzednika i wykazuje tendencję do bardzo wiele odrębnych przekonań. W sferze społeczno-kulturowej następuje zmiana z więzi osobistych na dominację więzi rzeczowych. Pojawiają się warstwowe podziały, osiąganie wyższych pozycji, a nie nadawanie ich z góry z powodu pochodzenia czy też przynależności.

Pojawia się naukowa wiedza, która wypiera przywiązanie do tradycji oraz posługiwanie się ludowymi przekonaniami. Sacrum stopniowo ustępuje miejsce profanum także w kulturze wraz z czym wzrasta poziom skolaryzacji oraz pomału, lecz zdecydowanie zmniejsza się analfabetyzm. Do gospodarki wprowadza się nowe technologie, złożony podział pracy i wysokie wskaźniki produkcji, na które kładzie się szczególny nacisk. Bardzo ważną rolę zajmuje w ekonomii kraju przemysł innowacyjne oraz zaczynają rozwijać się usługi, jako kolejna gałąź przemysłu na wielką skalę.

Sklep internetowy ornaty.pl producenta szat liturgicznych Haftina Atelier www.antonioland.pl