Cechy społeczeństwa informacyjnego

Termin społeczeństwo informacyjne doczekało się już wielu różnych definicji, z których wszystkie podkreślają jednak ogólny dostęp do informacji, stałe rozwijanie technologii oraz odnalezienie sposobów na wytwarzanie dochodu związanego z przesyłaniem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem informacji. Cechami charakterystycznymi tego rodzaju organizacji społecznej są m.in. imponująco rozwinięty sektor usługowy, z których najbardziej intratne pozostają usługi bankowe, finansowe oraz informatyczne i telekomunikacyjne, oparcie gospodarki i wielu innych dziedzin życia na konkretnej wiedzy, popartych oficjalnymi wynikami badaniach oraz wysokim i wciąż wzrastającym poziomie skolaryzacji ludności.

Z kolejnych cech wymienić można także proces decentralizacji społeczeństwa oraz malejący stopień przywiązania do miejsca pracy. Możliwości szybkiego pokonywania setek kilometrów oraz zdalnego porozumiewania się tworzy zupełnie nowe możliwości zatrudnienia i sposobu życia. Coraz większą uwagę zwraca się także na lokalne społeczności, ich wyroby i kulturę. Obserwuje się swoisty powrót do tradycji społeczeństwa przedindustrialnego jako odpowiedź na nienaturalne dla człowieka biurowe warunki pracy oraz ciągłe otaczanie się technologią.

psycholog zielona góra