Społeczeństwo zbieracko-myśliwskie

Nazywane także społeczeństwem łowców – zbieraczy stanowiło dużą część społeczeństwa tradycyjnego, które istniało przed pojawieniem się społeczeństwa przemysłowego. Stanowiło pierwotny typ społeczeństwa, który istniał przede wszystkim do 10000 roku p.n.e.

i został wyparty przez społeczeństwo rolnicze, a późniejszym czasie przemysłowe. Dziś jeszcze w formie szczątkowej spotkać można ten typ społeczeństwa w Ameryce Południowej lub Afryce. Cechą charakterystyczną społeczeństw zbieracko-myśliwyskich było koczownictwo. Plemiona zamieszkiwały dany teren tylko czasowo, aż do momentu wykończenia żywnościowych możliwości regionu.

Następnie przenosiły się w inne miejsce. Grupa koczownicza nie była specjalnie liczna (najwyżej do kilkudziesięciu osób). Struktura społeczna w takiej wspólnocie nie była rozwinięta, nie podejrzewa się wyraźnej hierarchiczności czy klasowości. Ten typ społeczeństwa posługiwał się pierwotnymi i prymitywnymi sposobami zapewnienia sobie żywności i był silnie uzależniony od warunków klimatycznych.