Społeczeństwo masowe

www.zspsumin.pl

Mimo, iż nauki socjologiczne , wraz z typologią społeczeństw, to dziedziny dobrze dziś znane to jednak przynależność czy tożsamość społeczna to sprawy wciąż nie dla wszystkich jasne. Dziś człowiek może być częścią dużej ilości podziałów typologicznych, a jednym z najbardziej licznych typów społecznych, o których się dziś mów jest społeczeństwo masowe. Termin ten oznacza typ społeczności, która biernie popiera i przyjmuje masową kulturę. Oznacza to dostęp, akceptację oraz zezwolenie na branie udziału w specyficznym typie życia kulturowego.

Popkultura jest lubiana i faworyzowana przez absolutnie większą część społeczeństwa. Zasadniczo interesować się nią mają tzw. „masy”, przyjmować ją bezrefleksyjnie i doszukiwać się w niej drugiego dna. Społeczeństwo masowe tworzy się w rezultacie negatywnego wydźwięku procesów urbanizacyjnych oraz industrialnych.

Jego powstawanie i istnienie wiąże się często z rozerwaniem tradycyjnych struktur społecznych, odejściem od norm i wartości oraz nie poddawanie się żadnej kontroli czy religijnym zasadom.

kulczyk sebastian www.bisnode.pl/firma/?id=7463579&nazwa=MIEJSKI_URZĄD_PRACY_W_PŁOCKU