Składanie modeli

Modelarstwo to działalność człowieka polegająca na odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów w postaci pomniejszonych modeli. Najczęściej pojmowane jest jako zabawa (hobby), może być także sportem.

Przede wszystkim wiązane jest z modelarstwem redukcyjnym, polegającym na możliwie dokładnym odwzorowaniu wyglądu obiektu, z zachowaniem określonej skali, jednakże inne rodzaje modelarstwa skupiają się na odwzorowaniu funkcjonowania oryginału (np. latający model samolotu), lub łączą odwzorowanie funkcjonowania i wyglądu.

Składać można praktycznie wszystko, od modeli samochodów, figur, samolotów, aż po wielkie makiety statków i okrętów wojennych. Najbardziej popularne jest modelarstwo plastikowe, polegające na budowie modeli z gotowych fabrycznych zestawów, które należy skleić i pomalować.

Dużą popularnością cieszy się również modelarstwo kartonowe, czyli budowa modeli z wydrukowanych kartonowych elementów. Oglądając dzieła modelarzy można stwierdzić, że to nie tylko dobra zabawa, ale też zajęcie rozwijające tak umiejętności plastyczne, jak i wiedzę techniczną (do pewnego stopnia), np.

o konstrukcji skrzydeł czy też wyglądzie wnętrza.

agencja ochrony szczecin