Dyskryminacja osób z upośledzeniem umysłowym

Dlaczego nie potrafimy zaakceptować w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną? Można się doszukiwać odpowiedzi w literaturze opisującej traktowanie takich ludzi w dawnych czasach.

Historia pokazuje, że zawsze byli oni eliminowani ze środowiska, by nie zakłócać harmonii życia społecznego.

W dawnych czasach była wobec nich stosowana pełna izolacja i wykluczenie, zamykano ich w szpitalach, miejscach odosobnionych od zdrowej populacji.

Stereotypy utrwalone przez wieki pokutują niestety do dzisiaj nawet w społeczeństwach wysoko rozwiniętych.

Ciągła walka z dyskryminacją ludzi chorych jest bardzo trudna i nie od razu przynosi pozytywne skutki.

Dużym osiągnięciem jest edukowanie społeczeństwa i uświadomienie wszystkim, na czym polega upośledzenie umysłowe i jakie są jego rodzaje.

Kiedy tylko przestaniemy się bać, zechcemy bliżej poznać problemy ludzi upośledzonych, otworzymy się na niesienie im pomocy w pokonywaniu barier będziemy na dobrej drodze do przeciwstawienia się dyskryminacji.

Producent szat liturgicznych Haftina Atelier zaprasza do sklepu ornaty.pl