Certyfikat IPPC palet drewnianych

Certyfikat IPPC przyznawany producentom palet drewnianych to dokument, który mówi o tym, że warunki techniczno-organizacyjne obróbki termicznej drewna, z którego wykonano konkretną partię palet są zgodne z wymogami fitosanitarnymi Unii Europejskiej.

Kupując palety drewniane z certyfikatem IPPC klient może mieć pewność, że zastosowana przy produkcji palet technologia została wykorzystana zgodnie z wymaganymi standardami, a do palet wykorzystano drewno bez kory.

Urządzenia biorące udział w procesie osuszania drewna utrzymały w nim wilgotność do 20%, a podczas samego procesu suszenia w rdzeniu suszonych komorowo elementów uzyskano temperaturę co najmniej 56 stopni Celsjusza.

Nagrzewanie trwało nie krócej niż pół godziny, co jest jednoznaczne z tym, że na drewnie przeprowadzono zabieg termiczny fitosanitarny.

Wszystkie z wyżej wymienionych działań, które umożliwiają producentowi pozyskanie certyfikatu IIPC, są wykonywane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się w drewnianych paletach szkodników.